پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید                                                                                                                                          و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید. تکمیل این تحلیل با نظرات واحد آزمون فردا ساعت 14 روی سایت قرار خواهد گرفت.

تحلیل آزمون 23 مهر- نهم متوسطه اول از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر- نهم متوسطه اول از نگاه دبیران