ساخت دستگاه رنگ آمیزی کننده‌ی اسلایدهای پاتولوژی

مخترع شیرازی موفق به طراحی و ساخت دستگاه رنگ آمیزی کننده اسلایدهای پاتولوژی شد.

مخترع شیرازی موفق به طراحی و ساخت دستگاه رنگ آمیزی کننده اسلایدهای پاتولوژی شد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، حبیب شریف رئیس بنیاد نخبگان استان فارس گفت: این دستگاه ربات تمام اتوماتیکی و از تلفیق دستگاه آماده کننده بافتی و دستگاه رنگ آمیزی اسلایهای پاتولوژی ساخته شده است. 

شریف افزود: این دستگاه بدون دخالت دست و به صورت دقیق و استاندارد ، نمونه های مختلف بیماران را  بررسی و تفکیک می کند. 

وی افزود:  این دستگاه نمونه خارجی ندارد و از نظر استاندارد و دقت در تشخیص نمونه ها ، از نمونه های مشابه خارجی دقیق تر است و درآزمایشگاه های پاتولوژی ، میکرو بیولوژی ، هماتولوژی ، انگل شناسی  و گیاه شناسی کاربرد دارد. 

مخترع دستگاه که دارای مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه شیراز است در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما گفت:خرید نمونه های خارجی مشابه ،یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه دارد در حالی که این نمونه صنعتی داخلی تنها با هزینه 500 میلیون ریالی در مدت سه سال طراحی و ساخته شده است. 

سعید محمدی نژاد افزود: نمونه اولیه دستگاه در مدت دو سال  و با صرف 700 میلیون ریال هزینه ساخته است. 

وی افزود: دستگاه رنگ آمیزی کننده اسلایدهای پاتولوژی با شماره 82544 در اداره کل مالکیت صنعتی ثبت و درجشنواره رویش خلیج فارس ،منطقه جنوب کشور برگزیده شد. 

الکتریسیته ساکن از فیزیک و آزمایشگاه 3 یازدهم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی