مقاله کاظم قلم چی : نقش شما در برنامه ریزی چیست؟

۱- شخصی سازی برنامه‌ی راهبردی ۲- تنظیم برنامه‌ی شخصی ( با تکمیل دفتر برنامه ریزی)

مقاله کاظم قلم چی : نقش شما در برنامه ریزی چیست؟

نقش شما در برنامه ریزی چیست؟

۱- شخصی سازی برنامه ی راهبردی 

۲- تنظیم برنامه ی شخصی ( با تکمیل دفتر برنامه ریزی) 


چگونه می توان  بهترین روش های مطالعه برای هر درس را کشف کرد؟

یک مدل پیشنهادی : 

این مدل ساده  به دو ابزار نیاز دارد : کارنامه ی آزمون و صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی 

با اجرای این مدل ساده می توانید کیفیت مطالعه ی خود را افزایش دهید .


نقش شما در برنامه ریزی چیست‌‌؟

۱- شخصی سازی برنامه ی راهبردی 

مقدمه 

وقتی به مدرسه می روید برنامه ی مدرسه برنامه ی راهبردی شماست و وقتی به کانون می آیید برنامه ی راهبردی آزمون های کانون برنامه ی مدرسه را در فاصله های دو هفته یک بار برای شما تنظیم می کند و به مطالعه ی شما نظم و جهت مشخصی می دهد . برنامه ی راهبردی کانون سبب می شود تا  مطالعه ی  شما  به صورت متعادل در طول زمان توزیع شود .اجرای برنامه ی راهبردی مانع از تل انبار شدن کارها برای زمان امتحانات می شود .


نقش شما چیست؟

 آیا شما هم نقشی در برنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی آزمون ها دارید ؟ 

بله .حتما.نحوه ی اجرای برنامه ی مدرسه ونحوه ی اجرای برنامه ی راهبردی آزمون ها بر عهده ی خود شماست .

 ممکن است نیاز داشته باشید که درسی را بیشتر بخوانید و برای درس دیگر کمتر وقت بگذارید .

 ممکن است به یک درس علاقه ی بیشتریا علاقه ی کمتری داشته باشید .

 ممکن است که بخواهید کارهای سخت را اول انجام دهید یا شاید شخصیت شما به گونه ای است که ابتدا  به کارهای ساده تر می پردازید .

 فاصله ی آزمون های کانون دو هفته است .  بهترین دانش آموزان کانون معمولا برای هفته ی اول و دوم برنامه ی متفاوتی دارند .

این فهرست را می توانیم ادامه دهیم زیرا هر دانش آموزی ویژگی های متمایزی دارد و برای اجرای برنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی باید شرایط خود را در نظر بگیرد وبرنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی کانون را با شرایط خودهماهنگ کند. 

نتیجه : برای اجرای برنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی خودشما هم نقش دارید و باید برای اجرای برنامه و برای کم رنگ و پر رنگ کردن برنامه و زمان های مطالعه فکر کنید و برنامه را متناسب با شرایط خودتان تنظیم کنید . برای این کار با پدر و مادر و پشتیبان و معلمان و دوستان خود هم گفت وگوکنید.


۲- تنظیم برنامه ی شخصی ( با تکمیل دفتر برنامه ریزی)

در تکمیل دفتر برنامه ریزی نقش اصلی برعهده ی خود شماست . در برنامه ریزی شخصی شما هستید که نقش اصلی را برعهده دارید .

 از کمیت شروع کنید . باید بدانید که واقعا روزی چند ساعت درس می خوانید .  مهم ترین و اولین  آگاهی شما در مورد خودتان این است که بدانید واقعا  روزی چند ساعت درس می خوانید. 

 به حدس و گمان متوسل نشوید .احساس و تصور شما معمولا درست نمی گوید  تصورات ما در مورد خودمان معمولا خوش بینانه و اغراق آمیز است . به همین دلیل لازم است که ساعت های مطالعه خود را در دفتر برنامه ریزی ثبت کنید تا واقعا متوجه شوید که روزی چند ساعت درس می خوانید . مهم ترین تاثیر دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی  افزایش ساعات مطالعه است زیرا وقتی ساعت های مطالعه ی روزهای قبل و هفته های قبل را مشاهده می کنید حتما به فکراین می افتید که بهتر شوید و بیشتر مطالعه کنید. در واقع همه ی انسان ها می خواهند بهتر شوند . فقط کافی است ادامه دهید و دفتر را بنویسید مطمئن باشید که بهتر خواهید شد و بیشتر و منظم تر مطالعه خواهید کرد . 


و اما کیفیت ...

دفتر برنامه ریزی چگونه روی کیفیت مطالعه ی شما تاثیر می گذارید؟

دومین تاثیر دفتر برنامه ریزی روی کیفیت مطالعه ی شماست . وقتی صفحه ی ۱۸۲ دفتر را تکمیل می کنید پس از پنج یا شش هفته  تعادل ها و عدم تعادل های شما به وضوح در برابر چشمان شما نمایان می شود و خود واقعی خود را در حوزه ی سبک و روش مطالعه کشف می کنید . متوجه می شوید که واقعا چگونه مطالعه می کنید و شخصیت آموزشی شما چیست ؟ نشان دادن تعادل ها و عدم تعادل ها دومین تاثیر دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی است . دفتر برنامه ریزی کمک می کند تا متناسب با نیازهای خودتان متعادل شوید و هر درس را همان قدر بخوانید که نیاز دارید . البته در این راه به تفکر زیاد و مداوم و گفت وگو با اولیا و دوستان ومعلمان و  پشتیبان هم نیاز دارید .

دفتر برنامه ریزی به جز ایجاد تعادل در مطالعه ی درس ها به گونه ی دیگری هم روی کیفیت مطالعه ی شما تاثیر دارد .به کمک  دفتر برنامه ریزی می توانید روش های مطلوب مطالعه را کشف کنید البته در این جا به جز دفتر برنامه ریزی نیاز به کارنامه ی آزمون ها و کارنامه ی مدرسه هم دارید .  

 چگونه می توان  بهترین روش های مطالعه برای هر درس را کشف کرد؟


یک مدل پیشنهادی : 

این مدل ساده  به دو ابزار نیاز دارد : کارنامه ی آزمون و صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی 

با اجرای این مدل ساده می توانید کیفیت مطالعه ی خود را افزایش دهید.

وقتی کارنامه ی خود را دریافت می کنید . از روی صفحه ی ۱۸۲ تعداد ساعاتی را که برای هردرس مطالعه کرده اید در کنار نمره های خود قرار دهید . پیشنهاد می کنم نمره های چند از ده را ملاک قراردهید زیرا اعداد ساده تر به ذهن شما نظم و آرامش می دهد و مانع از آشفتگی و پریشانی می شود . اعداد یک رقمی را راحت تر به خاطر می سپارید و حفظ می کنید و به خاطر می آورید . پس پیشنهاد می کنم وقتی کارنامه ی خود را دریافت کردید در کنار هر نمره ، تعداد ساعاتی را که برای آن درس مطالعه کرده اید را قرار دهید و آن گاه قضاوت کنید که آیا روش مطالعه ی شما در هر درس تا چه حد موثر و مفید بوده است . ابتدا از بهترین درس ها و بهترین نمره ها آغاز کنید زیرا بهترین نمره ها تصادفی به دست نیامده اند و حتما در آن درس ها روش های بهتری داشته اید . بایداین روش ها را کشف کنید . باید دانش ضمنی و پنهان خود را در مورد روش هایتان برای خودتان آشکار کنید یعنی باید دانش ضمنی را به دانش آشکار تبدیل کنید . از درس هایی که  موفق تر هستید آغاز کنید . با مقایسه ی نمره های خوب و ساعت های مطالعه مشخص کنید در کدام درس ها از ساعاتی که مطالعه کرده اید نتایج خوبی کسب کرده اید و آن گاه در باره ی روش هایتان بیندیشید و آن روش ها را برای خودتان توضیح دهید . برای پدر و مادر و دوستانتان توضیح دهید و حتما روش هایی را که منجر به موفقیت شما شده است را یادداشت کنید و هر بار نکته ی دیگری را درباره ی روش هایتان کشف کردید به آن مجموعه اضافه کنید . 

تشخیص روش های موفق در هر درس چه فایده ای دارد؟

اولین فایده ، تداوم و آن روش ها و اثربخشی بیشتر آن در آینده است وقتی آگاهانه روشی را به کار می بندید نتیجه ی بیشتری کسب خواهید کرد . 

دومین فایده ، این است که می توانید روش های موفق خود را به سایر درس ها ی مشابه تعمیم دهید . اگر درریاضی موفق هستید ولی در حل مسائل فیزیک چندان موفق نیستید ممکن است روش های خوب شما در ریاضی برای حل مسائل فیزیک هم مناسب باشد . اگر در پاسخ به سوال های شیمی موفق شده اید اما در زیست شناسی کمتر نتیجه می گیرید ممکن روش شما در درس شیمی برای زیست هم مفید باشد و دانش آموز رشته ی انسانی اگر در درس روانشناسی موفق است ممکن است آن روش ها را برای جامعه شناسی هم به کار بندد و موفق شود . 

خلاصه ی مدل پیشنهادی برای کشف و بهبود روش های مفید برای هر درس

کارنامه ی شما شامل درس های متفاوت است . در برابرهر درس از روی صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی ، ساعات مطالعه ی خود را بنویسید .

ابتدا تشخیص دهید که آیا در درس هایی که نمره ی بهتری دارید بیشتر مطالعه کرده اید ؟‌ معمولا همین طور است اصلی ترین دلیل در موفقیت یا عدم موفقیت زحمت و تلاش شما ست . اما برای بررسی کیفیت و روش های مطالعه کار را ادامه دهید .


 خودتان چهار حالت را تشخیص دهید :


حالت اول : بامقایسه ی ساعات مطالعه درس مورد نظر با نمره ای که به دست آورده اید از روش های مطالعه ی خوددر آن درس خیلی راضی هستید و آن روش ها را خیلی خوب و موثر ارزیابی می کنید .

حالت دوم : در حد ساعاتی که مطالعه کرده اید نتیجه گرفته اید .

حالت سوم : تشخیص می دهید که روش های شما در آن درس نیاز به تصحیح و تغییر و تکمیل دارد .

حالت چهارم : تشخیص می دهید که با این که زیاد وقت گذاشته اید اما نتیجه ی مطلوب را کسب نکرده اید و روش شما نیاز به تغییر اساسی دارد . 

در این حالت با مراجعه به کلکسیون روش ها در سایت کانون . مطالعه ی مصاحبه های دانش آموزان موفق در هر درس ، با گفت وگو با اولیا و معلمان و پشتیبان و دوستان و با مطالعه ی روش های موفق دیگران  روش های دیگری که ممکن است برای شما مناسب باشد را تشخیص دهید و پس از اجرای آزمایشی آن روش ها به روش مناسب خود دست یابید 

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب