سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23مهر 1395 را در زیر بخوانید...

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 1395

موضوع جلسه: برنامه ریزی شخصی و پیشنهاد یک مدل

هر دانش آموزی در کانون دو نوع برنامه دارد، برنامه راهبردی و برنامه ی شخصی که با دفتر برنامه ریزی محقق می شود. امروز از برترها خواستیم دفتر برنامه ریزی خود را به همراه داشته باشند و نوشتن این دفتر زمان زیادی از دانش آموزان نمی گیرد و از اولیا نیز می خواهیم اگر نوشتن صفحه 182 برای دانش آموز سخت است آن ها این صفحه را برای او بنویسند.

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

دانش‌آموزان دختر حاضر در جلسه نفرات برتر 23 مهر 1395

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

دانش‌آموزان پسر حاضر در جلسه نفرات برتر 23 مهر 1395

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

مادران دانش‌آ‌موزان حاضر در جلسه نفرات برتر 23 مهر 1395

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

پدران دانش‌آ‌موزان حاضر در جلسه نفرات برتر 23 مهر 1395

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

پشتیبان‌های ویژه‌ (رتبه‌ی برتر سال‌های گذشته) پسر، حاضر در جلسه نفرات برتر 23 مهر 1395

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 23 مهر 95 + فایل صوتی

پشتیبان‌های ویژه‌ (رتبه‌ی برتر سال‌های گذشته) دختر، حاضر در جلسه نفرات برتر 23 مهر 1395


برنامه راهبردی را کانون در اختیار شما قرار داده است و برنامه ی مدرسه نیز مدون و مشخص است و نقش شما تکمیلی و فرعی است اما نقش شما در برنامه ریزی چیست؟

۱- شخصی سازی برنامه ی راهبردی

۲- تنظیم برنامه ی شخصی ( با تکمیل دفتر برنامه ریزی)

چگونه می توان بهترین روش های مطالعه برای هر درس را کشف کرد؟

یک مدل پیشنهادی :

این مدل ساده به دو ابزار نیاز دارد : کارنامه ی آزمون و صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی

با اجرای این مدل ساده می توانید کیفیت مطالعه ی خود را افزایش دهید .

نقش شما در برنامه ریزی چیست‌‌؟

۱- شخصی سازی برنامه ی راهبردی

وقتی به مدرسه می روید برنامه ی مدرسه برنامه ی راهبردی شماست و وقتی به کانون می آیید برنامه ی راهبردی آزمون های کانون، برنامه ی مدرسه را در فاصله های دو هفته یک بار برای شما تنظیم می کند و به مطالعه ی شما نظم و جهت مشخصی می دهد . برنامه ی راهبردی کانون سبب می شود تا مطالعه ی شما به صورت متعادل در طول زمان توزیع شود .اجرای برنامه ی راهبردی مانع از تل انبار شدن کارها برای زمان امتحانات می شود .

نقش شما چیست؟

آیا شما هم نقشی در برنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی آزمون ها دارید ؟

بله .حتما.نحوه ی اجرای برنامه ی مدرسه ونحوه ی اجرای برنامه ی راهبردی آزمون ها و تلفیق برنامه ی مدرسه و راهبردی بر عهده ی خود شماست.

ممکن است نیاز داشته باشید که درسی را بیشتر بخوانید و برای درس دیگر کمتر وقت بگذارید .

ممکن است به یک درس علاقه ی بیشتریا علاقه ی کمتری داشته باشید .

ممکن است که بخواهید کارهای سخت را اول انجام دهید یا شاید شخصیت شما به گونه ای است که ابتدا به کارهای ساده تر می پردازید .

فاصله ی آزمون های کانون دو هفته است . بهترین دانش آموزان کانون معمولا برای هفته ی اول و دوم برنامه ی متفاوتی دارند .

این فهرست را می توانیم ادامه دهیم زیرا هر دانش آموزی ویژگی های متمایزی دارد و برای اجرای برنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی باید شرایط خود را در نظر بگیرد وبرنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی کانون را با شرایط خود هماهنگ کند.

نتیجه :برای اجرای برنامه ی مدرسه و برنامه ی راهبردی خود شما هم نقش دارید و باید برای اجرای برنامه و برای کم رنگ و پر رنگ کردن برنامه و زمان های مطالعه فکر کنید و برنامه را متناسب با شرایط خودتان تنظیم کنید . برای این کار با پدر و مادر و پشتیبان و معلمان و دوستان خود هم گفت وگو کنید. در تمام تصمیم های مهم زندگی با پدر و مادر خود مشورت کنید.

۲- تنظیم برنامه ی شخصی ( با تکمیل دفتر برنامه ریزی)

دفتر برنامه ریزی دارای نگاه به گذشته است. همه ی ما بیش از هر چیز نیاز به شناخت خود داریم و شما دانش آموزان در ابتدا باید بدانید که برای هر درس چقدر زمان صرف می کنید. در دفتر برنامه ریزی پس از تکمیل دفتر بعد از چند مدت شناخت مناسبی نسبت به خودتان پیدا می کنید.

در تکمیل دفتر برنامه ریزی نقش اصلی برعهده ی خود شماست . در برنامه ریزی شخصی شما هستید که نقش اصلی را برعهده دارید .

از کمیت شروع کنید . زیاد بخوانیم یا خوب بخوانیم؟ اگر قرار بود بین این دو یکی را انتخاب کنید اول زیاد بخوانید. هیچ معجزه ای جز زحمت و تلاش وجود ندارد پس اول باید زحمت بکشید و تلاش کنید.

باید بدانید که واقعا روزی چند ساعت درس می خوانید . مهم ترین و اولین آگاهی شما در مورد خودتان این است که بدانید واقعا روزی چند ساعت درس می خوانید.

به حدس و گمان متوسل نشوید .احساس و تصور شما معمولا درست نمی گوید تصورات ما در مورد خودمان معمولا خوش بینانه و اغراق آمیز است . به همین دلیل لازم است که ساعت های مطالعه خود را در دفتر برنامه ریزی ثبت کنید تا واقعا متوجه شوید که روزی چند ساعت درس می خوانید . مهم ترین تاثیر دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی افزایش ساعات مطالعه است زیرا وقتی ساعت های مطالعه ی روزهای قبل و هفته های قبل را مشاهده می کنید حتما به فکراین می افتید که بهتر شوید و بیشتر مطالعه کنید و رقابت با خود پیدا می کنید. در واقع همه ی انسان ها می خواهند بهتر شوند . فقط کافی است ادامه دهید و دفتر را بنویسید مطمئن باشید که بهتر خواهید شد و بیشتر و منظم تر مطالعه خواهید کرد .

و اما کیفیت ...

دفتر برنامه ریزی چگونه روی کیفیت مطالعه ی شما تاثیر می گذارید؟

دومین تاثیر دفتر برنامه ریزی روی کیفیت مطالعه ی شماست . وقتی صفحه ی ۱۸۲ دفتر را تکمیل می کنید پس از پنج یا شش هفته تعادل ها و عدم تعادل های شما به وضوح در برابر چشمان شما نمایان می شود و خود واقعی خود را در حوزه ی سبک و روش مطالعه کشف می کنید . متوجه می شوید که واقعا چگونه مطالعه می کنید و شخصیت آموزشی شما چیست ؟ نشان دادن تعادل ها و عدم تعادل ها دومین تاثیر دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی است . دفتر برنامه ریزی کمک می کند تا متناسب با نیازهای خودتان متعادل شوید و هر درس را همان قدر بخوانید که نیاز دارید . البته در این راه به تفکر زیاد و مداوم و گفت وگو با اولیا و دوستان ومعلمان و پشتیبان هم نیاز دارید .

دفتر برنامه ریزی به جز ایجاد تعادل در مطالعه ی درس ها به گونه ی دیگری هم روی کیفیت مطالعه ی شما تاثیر دارد .به کمک دفتر برنامه ریزی می توانید روش های مطلوب مطالعه را کشف کنید البته در این جا به جز دفتر برنامه ریزی نیاز به کارنامه ی آزمون ها و کارنامه ی مدرسه هم دارید .

چگونه می توان بهترین روش های مطالعه برای هر درس را کشف کرد؟

یک مدل پیشنهادی :

این مدل ساده به دو ابزار نیاز دارد : کارنامه ی آزمون و صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی

با اجرای این مدل ساده می توانید کیفیت مطالعه‌ خود را افزایش دهید.

وقتی کارنامه ی خود را دریافت می کنید . از روی صفحه ی ۱۸۲ تعداد ساعاتی را که برای هردرس مطالعه کرده اید در کنار نمره های خود قرار دهید . پیشنهاد می کنم نمره های چند از ده را ملاک قراردهید زیرا اعداد ساده تر به ذهن شما نظم و آرامش می دهد و مانع از آشفتگی و پریشانی می شود . اعداد یک رقمی را راحت تر به خاطر می سپارید و حفظ می کنید و به خاطر می آورید . پس پیشنهاد می کنم وقتی کارنامه ی خود را دریافت کردید در کنار هر نمره ، تعداد ساعاتی را که برای آن درس مطالعه کرده اید را قرار دهید و آن گاه قضاوت کنید که آیا روش مطالعه ی شما در هر درس تا چه حد موثر و مفید بوده است . ابتدا از بهترین درس ها و بهترین نمره ها آغاز کنید زیرا بهترین نمره ها تصادفی به دست نیامده اند و حتما در آن درس ها روش های بهتری داشته اید . بایداین روش ها را کشف کنید . باید دانش ضمنی و پنهان خود را در مورد روش هایتان برای خودتان آشکار کنید یعنی باید دانش ضمنی را به دانش آشکار تبدیل کنید . از درس هایی که موفق تر هستید آغاز کنید . با مقایسه ی نمره های خوب و ساعت های مطالعه مشخص کنید در کدام درس ها از ساعاتی که مطالعه کرده اید نتایج خوبی کسب کرده اید و آن گاه در باره ی روش هایتان بیندیشید و آن روش ها را برای خودتان توضیح دهید . برای پدر و مادر و دوستانتان توضیح دهید و حتما روش هایی را که منجر به موفقیت شما شده است را یادداشت کنید و هر بار نکته ی دیگری را درباره ی روش هایتان کشف کردید به آن مجموعه اضافه کنید .

تشخیص روش های موفق در هر درس چه فایده ای دارد؟

اولین فایده تداوم آن روش ها و اثربخشی بیشتر آن در آینده است وقتی آگاهانه روشی را به کار می بندید نتیجه ی بیشتری کسب خواهید کرد .

دومین فایده این است که می توانید روش های موفق خود را به سایر درس ها ی مشابه تعمیم دهید . اگر درریاضی موفق هستید ولی در حل مسائل فیزیک چندان موفق نیستید ممکن است روش های خوب شما در ریاضی برای حل مسائل فیزیک هم مناسب باشد . اگر در پاسخ به سوال های شیمی موفق شده اید اما در زیست شناسی کمتر نتیجه می گیرید ممکن روش شما در درس شیمی برای زیست هم مفید باشد و دانش آموز رشته ی انسانی اگر در درس روانشناسی موفق است ممکن است آن روش ها را برای جامعه شناسی هم به کار بندد و موفق شود .

خلاصه ی مدل پیشنهادی برای کشف و بهبود روش های مفید برای هر درس

کارنامه ی شما شامل درس های متفاوت است . در برابرهر درس از روی صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی ، ساعات مطالعه ی خود را بنویسید .

ابتدا تشخیص دهید که آیا در درس هایی که نمره ی بهتری دارید بیشتر مطالعه کرده اید ؟‌ معمولا همین طور است اصلی ترین دلیل در موفقیت یا عدم موفقیت زحمت و تلاش شما ست . اما برای بررسی کیفیت و روش های مطالعه کار را ادامه دهید .

خودتان چهار حالت را تشخیص دهید :

حالت اول :بامقایسه ی ساعات مطالعه درس مورد نظر با نمره ای که به دست آورده اید از روش های مطالعه ی خوددر آن درس خیلی راضی هستید و آن روش ها را خیلی خوب و موثر ارزیابی می کنید .

حالت دوم: در حد ساعاتی که مطالعه کرده اید نتیجه گرفته اید .

حالت سوم :تشخیص می دهید که روش های شما در آن درس نیاز به تصحیح و تغییر و تکمیل دارد .

حالت چهارم :تشخیص می دهید که با این که زیاد وقت گذاشته اید اما نتیجه ی مطلوب را کسب نکرده اید و روش شما نیاز به تغییر اساسی دارد .

در این حالت با مراجعه به کلکسیون روش ها در سایت کانون . مطالعه ی مصاحبه های دانش آموزان موفق در هر درس ، با گفت وگو با اولیا و معلمان و پشتیبان و دوستان و با مطالعه ی روش های موفق دیگران روش های دیگری که ممکن است برای شما مناسب باشد را تشخیص دهید و پس از اجرای آزمایشی آن روش ها به روش مناسب خود دست یابید.

روش موفق یکی از دانش آموزان (محبوبه زارعی) از رشته‌ی تجربی در درس زیست:

من از تراز 5600 به 6550 رسیدم و ابتدا زیست را 20 درصد می زدم ولی با اجرای روش زیر به 70 درصد رسیدم:

ابتدا یک بار کتاب را روزنامه‌وار می خوانم، سپس تست می زنم و تک‌تک تست ها را هم بررسی می کنم. نکات تست‌ها را در کتاب یادداشت می کنم و با این کار من در واقع کتاب را دقیق‌تر می‌خوانم و تست هم خیلی زیاد حل می‌کنم. درس‌نامه‌ی کتاب تست را تحلیلی می‌خوانم و آن‌ها را بررسی می‌کنم.

من با این روش هنگامی که در مجله‌ی آزمون، مصاحبه‌ی سارا همتی رتبه‌ی 1 کشوری تجربی 94 را خواندم آشنا شدم و آن را کمی تغییر دادم و برای من موثر بود. قبلا روش فایزه قایم دوست (رتبه‌ی 3 کشوری) را خواندم و یک هفته آن را اجرا کردم و برای من روش مناسبی نبود و با تغییر کمی در روش سارا همتی نتیجه گرفتم و آن را ادامه دادم.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

شخصی سازی برنامه ی راهبردی (30 دقیقه)
تنظیم برنامه ی شخصی ( با تکمیل دفتر برنامه ریزی- 36 دقیقه)
چگونه می توان بهترین روش های مطالعه را کشف کرد؟(یک مدل - 20 دقیقه)
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب
همایش جمع بندی هندسه تحلیلی بخش دوم
چهارم ریاضی     دبیر : سینا محمد پور