نوروز 96

ویژگی و نکات مهم آزمون 7آبان کنکوری ها

نکات عمده آزمون 7آبان کنکوری هاویژگی و نکات مهم آزمون 7آبان کنکوری ها

فایل های ضمیمه
احتمال از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی