پروتئین شیر عامل کاهش عفونت در نوزادان نارس

محققان دریافته اند پروتئین موجود در شیر موجب کاهش بروز عفونت‌های بیمارستانی در نوزادانی می‌شود که زودهنگام متولد شده اند.محققان دریافته اند پروتئین موجود در شیر موجب کاهش بروز عفونت های بیمارستانی در نوزادانی می شود که زودهنگام متولد شده اند.

 به گفته محققان، اکثر بیماری های تاثیرگذار بر نوزادان نارس ناشی از عفونت های بیمارستانی نظیر مننژیت، ذات الریه و عفونت های مجاری ادراری است.

دکتر مایکل شرمن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «لاکتوفرین، پروتئین موجود در شیر سینه، می تواند موجب کاهش بروز عفونت های بیمارستانی در بین نوزادان نارس شود.»

در این مطالعه تیم تحقیق، آزمایش کنترل تصادفی را بر روی نوزادان نارس با وزن بین ۴۵۳ گرم تا ۱.۸۰۰ کیلوگرم به هنگام تولد انجام دادند.

۶۰ نوزاد روزی دو بار و به مدت ۲۸ روز از طریق لوله تغذیه پروتئین لاکتوفرین دریافت می کردند، درحالیکه ۶۰ نوزاد دیگر دارونما دریافت کردند.

 محققان دریافتند نرخ بروز عفونت های بیمارستانی در بین نوزادان تغذیه شده با پروتئین لاکتوفرین ۵۰ درصد کمتر بود.

این نوزادان ۶ تا ۱۲ ماه بعد از اتمام آزمایش هم تحت نظر بودند تا عوارض جانبی این پروتئین در آنها بررسی شود. به گفته شرمن، تمامی عوارض جانبی مربوط به مشکلات ناشی از تولد زودهنگام و عدم تغذیه با لاکتوفرین بود.

منبع :