همایش عمومی‌سازی علم برگزار می‌شود

همایش عمومی‌سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی از سوی انجمن ترویج علم ایران روز چهارشنبه 19 آبان برگزار می‌شود.

همایش عمومی‌سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی از سوی انجمن ترویج علم ایران روز چهارشنبه 19 آبان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، انجمن ترویج علم ایران همزمان با هفته ترویج علم، همایش "عمومی‌سازی علم" را روز چهارشنبه 19 آبان برگزار می‌کند. موضوع محوری این همایش عمومی‌سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی است و در 5 محور اصلی به صورت نشست­‌های تخصصی برگزار می‌شود.

عمومی‌سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، تحولات رسانه‌های حرفه­‌ای در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، تعامل فرهنگ و فناوری­‌های اطلاعاتی و ارتباطی و تأثیر آن بر عمومی­‌سازی علم، تعامل مخاطبان، اجتماع علمی، سیاست­‌گذاران در حوزه علم و فناوری، عمومی‌شدن علم در زمینه‌های فرهنگی، تعامل نهاد آموزش مدرسه و دانشگاه و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات و تأثیر آن بر ترویج علم، جامعه­‌پذیری در دوگانه نهاد آموزش و فضای مجازی، الگوی استفاده از اینترنت در مدرسه و دانشگاه و رابطه آن با فرهنگ علمی، آموزش مجازی و تجربه مدارس و دانشگاه­‌های مجازی در ترویج علم، نگرانی­‌های اخلاقی درباره حق کپی­‌رایت، نگرانی از مخاطرات ذاتی علم و فناوری، رواج شبه علم در دوره دیجیتال و … از مهمترین محورهای این همایش است.

همه علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب مقاله، تک‌نگاشت و یافته‌های علمی تا 29 مهر به آدرس popscience.nrisp@gmail.com ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188036144 تماس بگیرند.

الکتریسیته ساکن از فیزیک و آزمایشگاه 3 یازدهم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی