نوروز 96

بومی سازی سیستمهای مخابرات نوری پرظرفیت کلید خورد

مرکز تحقیقات مخابرات ایران بومی سازی سیستمهای انتقال نوری پرظرفیت و سیستم‌های دسترسی مخابرات نوری را در دستور کار قرار داد و از شرکتهای دانش بنیان برای مشارکت در پروژه دعوت کرد.به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) درسال اقتصاد مقاومتی، فعالیت خود را در مورد بومی سازی سیستمهای انتقال نوری آغاز کرد. 

این پژوهشگاه هم اکنون قصد دارد با مشارکت شرکتهای داخلی نسبت به بومی سازی «سیستمهای انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ بیت ۱۰۰G » که سیستم انتقال مخابرات نوری پرظرفیت محسوب می شود، اقدام کند.

گروه ارتباطات نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات این پژوهشگاه با اعلام فراخوانی از شرکت های مخابراتی تولیدی و دانش بنیان که تمایل به همکاری در قالب مشارکت و سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰ درصدی در زمینه بومی سازی سیستمهای انتقال نوری پرظرفیت دعوت کرده در این پروژه همکاری کنند.

همکاری بین المللی با مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا برای تسریع در حصول به نتایج مورد انتظار از جمله اهداف این پروژه عنوان شده است.

در همین حال مرکز تحقیقات مخابرات ایران برای مشارکت در بومی سازی سیستمهای دسترسی نوری PON نیز فراخوان جداگانه ای در راستای مشارکت با شرکتهای تولیدی و دانش بنیان در قالب همکاری و سرمایه گذاری اعلام کرده است.

علاقه‌مندان برای مشارکت در این فعالیت باید برنامه، فناوری مورد نظر، طرح تجاری و توجیهی خود را به گروه ارتباطات نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات مرکز تحقیقات مخابرات ایران تحویل دهند.

منبع :

مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی