محمد بحیرایی: انواع استدلال ریاضی

در فایل صوتی پیوست، شما دانش‌آموزان رشته‌ی انسانی می‌توانید با مفهوم و مثال‌های استدلال‌های ریاضی آشنا شوید.در فایل صوتی پیوست، شما دانش‌آموزان رشته‌ی انسانی می‌توانید با مفهوم و مثال‌های استدلال‌های ریاضی آشنا شوید.

فایل های ضمیمه