کتاب برنامه سالانه آموزش وپرورش خراسان شمالی رونمایی شد

کتاب برنامه سالانه آموزش وپرورش خراسان شمالی با حضورعلی قربانی نماینده مردم شهرستانهای گرمه ،جاجرم،راز وجرگلان،مانه وسملقان و بجنورد درمجلس رونمایی شد.کتاب برنامه سالانه آموزش وپرورش خراسان شمالی با حضورعلی قربانی نماینده مردم شهرستانهای گرمه ،جاجرم،راز وجرگلان،مانه وسملقان و بجنورد درمجلس رونمایی شد.

به گزارش خبرنگارپانا از خراسان شمالی، براتعلی حاتمی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی، در این آیین گفت:این کتاب باهدف پیشبرد اهداف وراهبردها براساس سند تحول بنیادین است.

وی ادامه داد:درسال تحصیلی 96-95 حدود 163 راهکارتوسط مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی احصا شده وبه استانها ارسال شده است.

حاتمی افزود:بابرش استانی این راهکارها برنامه ها واهداف زیر مجموعه تدوین ودرجهت استفاده درادارات شهرستانها استان قرار مگیرد.

گفتنی است سال گذشته کتاب برنامه سالانه اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی حائز رتبه برتر کشوری شده است.