کشف نوع جدیدی از زمین لرزه

محققان آمریکایی نوع جدیدی زمین لرزه کشف کرده اند که می‌تواند در اعماقی بیش از آنچه انتظار می‌رود - بیش از 24 کیلومتری (15 مایلی) - در گوشته فوقانی زمین رخ دهد.

کشف نوع جدیدی از زمین لرزه

محققان آمریکایی نوع جدیدی زمین لرزه کشف کرده اند که می تواند در اعماقی بیش از آنچه انتظار می رود - بیش از 24 کیلومتری (15 مایلی) - در گوشته فوقانی زمین رخ دهد. این نوع جدید زمین لرزه که نمی توان آن را با حسگرهای سنتی لرزه نگاری تشخیص داد، این پتانسیل را دارد که زمین لرزه هایی بسیار مخرب تر از زلزله هایی که پیش از این پیش بینی می شدند، ایجاد کند.تاکنون درک محققان در مورد زمین لرزه این بود که در نیمه بالایی پوسته سیاره زمین رخ می دهد زیرا به واسطه ساییده شدن صفحات قاره ای روی یکدیگر، فشار تشدید می شود.

تصور می شد که زمین لرزه ها در جنوب کالیفرنیا تنها در اعماق حدود 19 تا 24 کیلومتر (12 تا 15 مایل) رخ می دهند زیرا پایین تر از این اعماق گوشته زمین قرار دارد که بسیار داغ است و سنگ را به مایعی شبیه عسل تبدیل می کند که گمان می رود قادر به ایجاد فشار لرزه ای نیست.اما گروهی از محققان دانشگاه صنعتی کالیفرنیا در پاسادنا ، زمین لرزه های کوچکی کشف کردند که در امتداد خط گسلنیوپورت-اینگلوود در اعماق بیش از 24 کیلومتری (15 مایلی ) در گوشته بالایی زمین رخ می دهند؛ این زمین لرزه ها نشانگر یک نوع کاملا جدید از زلزله هستند.

خط گسلی نیوپورت-اینگلوود جایی است که زمین لرزه مرگبار 6.3 ریشتری سال 1933 رخ داد و در جریان آن حدود 115 نفر در منطقه 'لانگ بیچ' کشته شدند.
گرچه تاکنون تعداد زمین لرزه های عمیق تشخیص داده شده در امتداد این گسل زیاد نیستند، اما به باور محققان، با توجه به این حقیقت که زمین لرزه ها می توانند به این عمق گسترش یابند، احتمال دارد زمین لرزه های آتی ویرانگر تر شوند. این تحقیق در مجله Science منتشر شده است.

منبع :