بازی کتاب و کتابخانه! هم فال و هم تماشا

یکی از سؤال‌های مسابقه این بود که دیوان پروین اعتصامی را پیدا کند و شعر صفحه‌ی 200 آن را بخواند.چندی پیش روبه‌روی کتابخانه‌ی خانه‌مان نشسته بودم. از پسرم خواستم که یکی از کتاب‌های کتابخانه را برایم بیاورد؛ اما برای این‌که کمی سرگرم شویم به او نگفتم که کتاب دقیقاً کجا قرار دارد تا او اندکی به دنبال آن بگردد. من هم با راهنمایی خود او را هدایت می‌کردم تا این‌که کتاب را پیدا کرد. همین موضوع جرقه‌ی یک بازی در خانه‌ی ما شد.

چند روز بعد برایش مسابقه‌ای گذاشتم. جلو کتابخانه نشستم و به او نام کتاب‌ها را می‌گفتم. او هم کتاب‌ها را پیدا می‌کرد و نام نویسنده‌ی آن‌ها را به من می‌گفت. مسابقه‌ برای هر دو ما جالب و شگفت‌انگیز بود.

یکی از سؤال‌های مسابقه این بود که دیوان پروین اعتصامی را پیدا کند و شعر صفحه‌ی 200 آن را بخواند.

مطمئن هستم شما هم راهکارهای زیادی برای ارتباط با فرزند خود دارید. راهکارها و ایده‌های خود را با ما از طریق پست الکترونیکی azmoon.mag@gmail.com به اشتراک بگذارید.