احساس یادگیری با یادگیری تفاوت دارد

یکی از سؤال‌های متداولی که دانش‌آموزان یا اولیا می‌پرسند این است که «چرا به‌رغم این‌که در مدرسه معدل بالایی دارم و نمره‌هایم عالی است، در آزمون‌ها ترازم آن‌طوری که دوست دارم نیست؟»یکی از سؤال‌های متداولی که دانش‌آموزان یا اولیا می‌پرسند این است که «چرا به‌رغم این‌که در مدرسه معدل بالایی دارم و نمره‌هایم عالی است، در آزمون‌ها ترازم آن‌طوری که دوست دارم نیست؟»

جواب این سؤال به تفاوت نوع یادگیری دانش‌آموزان ارتباط دارد. فراموش نکنید که احساس یادگیری با خود یادگیری تفاوت دارد. شما وقتی درسی را می‌خوانید، احساس می‌کنید که آن‌ را یاد گرفته‌اید؛ اما درواقع یادگیری شما کوتاه‌مدت است و اگر اقدام به بازیابی مباحث خوانده‌شده نکنید، آن را فراموش می‌کنید. از آن‌جا که معمولاً برنامه‌ی آزمون اندکی عقب‌تر از برنامه‌ی مدرسه است، باید فرصت بازیابی مطالب آموخته‌شده را برای خود فراهم کنید. با این کار یادگیری‌تان را چند برابر خواهید کرد و در آزمون‌ها نتیجه‌ی بهتری خواهید گرفت.