سؤال کنید تا بیش‌تر یاد بگیرید

سؤال کردن از معلم اشتباه نیست و مطمئن باشید که معلم از سؤال کردن شما خوشحال می‌شود. فراموش نکنید که سؤال کردن احترامی است که به معلم خود می‌گذارید.یک دانش‌آموز آگاه در کلاس درس حضور ذهن فعال دارد؛ یعنی با تمرکز کامل به درس معلم گوش می‌کند، حرف معلم خود را قطع نمی‌کند و حتی اگر بداند که او می‌خواهد چه سؤالی بپرسد، سؤال را تا آخر گوش می‌کند و سپس پاسخ می‌دهد. همیشه با «آیا» سؤال می‌کند. از واژه‌هایی مانند باید، نباید، حتماً، به طور قطع این است و... استفاده نمی‌کند.

دانش‌آموز سؤال می‌کند تا یاد بگیرد. سؤال کردن بهترین روش یادگیری است. سؤال خوب مانند یک کلاس درس بسیار آموزنده است. حالا از شما یک سؤال دارم: چرا برخی دانش‌آموزان به‌ویژه در دوره‌ی ابتدایی، از سؤال کردن بیم دارند؟ مثلاً معلم در آخر کلاس تکلیفی را به شما می‌گوید که برای فردا انجام دهید. اگر واضح و شفاف متوجه این تکلیف نشده‌اید باید سؤال کنید. چه‌بسا تمام درس آن روز یا تکلیف فردا وابسته به همان سؤالی باشد که باید بپرسید.

سؤال کردن از معلم اشتباه نیست و مطمئن باشید که معلم از سؤال کردن شما خوشحال می‌شود. فراموش نکنید که سؤال کردن احترامی است که به معلم خود می‌گذارید.