عادتِ ممتازِ مطالعه

سؤال متداول هر دانش‌آموزان این است که «زمان مطالعه در منزل چه‌قدر باید باشد؟» و سؤال من این است که «مدرسه چه‌قدر شما را برای ادامه‌ی یک کار فعال در منزل هدایت کرده است؟»

عادتِ ممتازِ مطالعه

یک برنامه‌ی مطالعاتی منسجم و کارا اصولاً به انجامِ درستِ مطالعه‌ی حجم معینی از کتاب‌های درسی در یک بازه‌ی زمانی مشخص متکی است؛ یعنی شما به عنوان یک عامل باید بدانید چه چیزی را در طول چه مدتی به نحو مطلوب اجرا می‌کنید.

یک روز تحصیلی یک دانش‌آموز به دو بخش حضور در مدرسه و حضور در منزل تقسیم می‌شود. از نظر یک دانش‌آموز فعال، فرصتی که این دو در اختیارش می‌گذارد تقریباً یکسان است. مدرسه امکانی برای شروع یادگیری و منزل جایی برای کامل کردن آن است.

سؤال متداول هر دانش‌آموزان این است که «زمان مطالعه در منزل چه‌قدر باید باشد؟» و سؤال من این است که «مدرسه چه‌قدر شما را برای ادامه‌ی یک کار فعال در منزل هدایت کرده است؟»

بهتر است یادگیری از معلم را خیلی خوب آغاز کنید. عمق بخشیدن به آن را با خواندن درس هر روز در منزل به‌درستی پیش ببرید؛ زیرا مراحل درک، تمرین و تثبیتِ مطالبِ چند صفحه از کتاب درسی از مدرسه شروع و در منزل به یک انسجام و عادت ممتاز مطالعاتی تبدیل خواهد شد.اقسام استدلال استقرایی از منطق دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : محمود فخوری