عدم تسلط باعث پاسخ منفی در آزمون می‌شود

دلایل زیادی هستند که سبب می‌شوند در آزمون‌ها منفی بزنید ولی یکی از دلایل اصلی منفی زدن در آزمون‌ها، تسلط کم بر مباحث است.

دلایل زیادی هستند که سبب می‌شوند در آزمون‌ها منفی بزنید ولی یکی از دلایل اصلی منفی زدن‌ در آزمون‌ها، تسلط کم بر مباحث است.

 درست است که مبحث را خوانده‌اید ولی چون نتوانستید آن را به مرحله‌ی تسلط برسانید، درصد منفی می‌گیرید. می‌توان گفت اکثر دواطلبانی که منفی می‌زنند، در درس‌ها کم‌تسلط بوده‌اند. 

برای رفع این مشکل باید در کنار مطالعه، تست کار کنید و البته در برنامه‌ریزی مطالعاتی خود زمان‌هایی را اختصاص دهید که از طریق بازیابی اطلاعات به مرور مباحث بپردازید. 

قطعاً با این مسئله، تسلط خود را در تست زدن افزایش خواهید داد و در آزمون نیز با تسلط بیش‌تری به پاسخ‌گویی سؤالات می‌پردازید.