این تست‌ها را قبل از آزمون 23مهر تمرین کنید(شیمی پیش)

شیمی پیشکنکوری‌های رشته ریاضی و تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 23 مهر از مبحث های شیمی پیش ، شیمی دو و شیمی 3 آزمون با پاسخ تشریحی ضمیمه شده است.

نویسنده: سروش مرادی

فایل های ضمیمه