درس هر روز در عصر همان روز برای دبستانی‌ها

تکنیک مؤثری مانند «درس هر روز در عصر همان روز» برای همه‌ی دانش‌آموزان عامل موفقیت است و از این لحاظ تفاوتی در پایه‌ی تحصیلی آن‌ها وجود ندارد؛ اما راهکار پیشنهادی برای اجرای دقیق آن چیست؟

درس هر روز در عصر همان روز برای دبستانی‌ها

تکنیک مؤثری مانند «درس هر روز در عصر همان روز» برای همه‌ی دانش‌آموزان عامل موفقیت است و از این لحاظ تفاوتی در پایه‌ی تحصیلی آن‌ها وجود ندارد؛ اما راهکار پیشنهادی برای اجرای دقیق آن چیست؟ 

وقتی از مدرسه برمی‌گردید پس از استراحت یک‌ساعته، در اقدام اول باید به مرور درس‌های تدریس‌شده در همان روز بپردازید و بعد به سراغ مطالعه‌ی درس‌های فردا بروید؛ یعنی اگر معلم درس‌های علوم یا ریاضی را در کلاس تدریس کرده، هر چند فردا این درس‌ها در برنامه نباشد باید آن‌ها را مرور کنید. 

با این کار، وقت کم‌تری صرف آن درس می‌کنید و بهتر در ذهن ماندگار می‌شود. این همان اجرای دقیق تکنیک درس هر روز در عصر همان روز است. در گام بعدی، بعد از مرور درس‌ها و سپردن به حافظه به سراغ حل تمرین از مباحث مورد مطالعه بروید تا با این عمل متوجه اشکالات خود شوید و آن‌‌ها را برطرف کنید.