چگونه برنامه‌ی مطالعاتی خود را واقع‌بینانه طرح‌ریزی کنیم؟

برنامه‌ی مطالعه را به شکلی طراحی کنید که در مقابل حوادث غیر قابل پیش‌بینی انعطاف‌پذیر باشد.1. برنامه‌ی مطالعه را به شکلی طراحی کنید که در مقابل حوادث غیر قابل پیش‌بینی انعطاف‌پذیر باشد.

2. برای یک زمان محدود برنامه‌ریزی زیادی نداشته باشید.

3. مطالعه‌ی مطالب پیچید‌ه‌تر را در ساعاتی که کارایی بیش‌تری دارید، انجام دهید.

4. مطلب بسیار مشابه را با هم مطالعه نکنید.

5. در برنامه‌ی مطالعه‌ی یک روز، درس‌های متفاوتی گنجانده شود.

6.  به خود استراحت بدهید.

7. زمان مناسب مطالعه نباید طولانی باشد. درواقع نباید بیش‌تر از 1 ساعت باشد.

8. ضمن مطالعه فعال باشید. یادداشت‌برداری و خط کشیدن زیر مطالب مهم موجب افزایش تمرکز حواس می‌شود.

9. هرگز مطالعه را به شب امتحان موکول نکنید.