حداکثری بودن برنامه، مشکل اساسی برنامه‌ریزی شخصی

بهترین ابزار برای فراشناخت در این مورد، دفتر برنامه‌ریزی است. با تکمیل دفتر در هفته‌های ابتدایی، شناخت بهتری از خود برای برنامه‌ریزی هفته‌های آتی خواهید داشت.بعضی از برنامه‌ریزی‌های شخصی دانش‌آموزان بدون شناخت از خود (فراشناخت) اجرا می‌شود و گلایه‌ی اکثر دانش‌آموزان، از اجرای برنامه‌ریزی شخصی خود است و زود از برنامه‌ریزی خود مأًٌیوس می‌شوند. 

اصلی‌ترین دلیل این موضوع در حداکثری بودن برنامه‌هاست؛ یعنی بیش‌ از توان خود برنامه‌ریزی می‌کنند و در آخر اجرای برنامه، چون نمی‌توانند تمام آن را اجرا کنند عزت نفس (رضایتمندی از خویشتن) خود را از دست می‌دهند، در حالی که اگر شناخت خوبی از خود داشته باشیم و برنامه‌ی خود را بر اساس توان خود تنظیم کنیم در کنار اجرای کامل برنامه، احساس خوشایندی به ما دست خواهد داد که توان و انرژی ما را برای ادامه‌ی راه دوچندان خواهد کرد. 

با این روش رفته رفته می‌توان ساعات مطالعه‌ی خود را نیز افزایش داد. 

بهترین ابزار برای فراشناخت در این مورد، دفتر برنامه‌ریزی است. با تکمیل دفتر در هفته‌های ابتدایی، شناخت بهتری از خود برای برنامه‌ریزی هفته‌های آتی خواهید داشت.