روش‌های مطالعه! روش شما چیست؟

روش‌های مختلفی برای مطالعه پیشنهاد شده است که می‌تواند بسته به هدف مطالعه متفاوت باشند. ابتدا مشخص کنید هدف شما از مطالعه چیست؟

روش‌های مختلفی برای مطالعه پیشنهاد شده است که می‌تواند بسته به هدف مطالعه متفاوت باشند. ابتدا مشخص کنید هدف شما از مطالعه چیست؟

اگر هدفتان فقط آشنایی با مطالب است، ابتدا به عناوین نگاه کنید و درباره‌ی آن‌ها کمی فکر کنید و سپس به صورت تند و سریع مطالب را بخوانید. این روش مطالعه اغلب قبل از تدریس معلم و برای آشنایی یا  پیش‌خوانی اولیه‌ی مطالب استفاده می‌شود.

اگر مطالعه با هدف درک عمیق مطالب باشد، باید مبحث مورد نظر را با دقت بخوانید، مطالب را دسته‌بندی و خلاصه‌نویسی کنید و آن را تجزیه و تحلیل کنید. اگر بتوانید درس را برای خود تجزیه و تحلیل کنید، آن را درک کرده‌ و فهمیده‌اید. همیشه سعی کنید طوری درس بخوانید که گویی می‌خواهید آن مبحث را به شخصی یاد بدهید (آن شخص می‌تواند خود شما باشد). سپس تمرین و نمونه‌سؤال‌های مربوط به آن قسمت را پاسخ دهید.

زمانی که مطالعه جهت یادآوری و مرور مطالبی باشد که قبلاً خوانده‌ و یاد گرفته‌اید، مطالب را به‌سرعت مرور کنید و سعی به از برگویی مطالب داشته باشید. در این نوع مطالعه می‌توانید از خود آزمون بگیرید. با حل سؤال، هم مطالب برای شما مرور می‌شود و هم متوجه می‌شوید کدام قسمت‌ها را فراموش کرده‌اید و آن‌ها را دوباره‌خوانی کنید. به این نوع مطالعه بازیابی گفته می‌شود.

کیهان، زادگاه الفبای هستی از شیمی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی