خلاصه درس زیست : مولکول زیستی ، سفری به درون سلول و جانداران

برای آمادگی شما در آزمون 23 مهر خلاصه درس از مبحث‌های مولکول زیستی+ سفری به درون سلول + سفری به دنیای جانداران ضمیمه شده است.کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 23 مهر خلاصه درس از مبحث‌های مولکول زیستی+ سفری به درون سلول + سفری به دنیای جانداران ضمیمه شده است.

نویسنده: امیر مردانی

فایل های ضمیمه