نیوتن و کتاب اشتباهات متداول

در سال 1891 میلادی در کلاس درس استاد نیوتن که به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می‌شد، اتفاق جالبی افتاد که می‌تواند بهترین مثال و نتیجه‌گیری برای کتاب اشتباهات متداول باشد.در سال 1891 میلادی در کلاس درس استاد نیوتن که به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می‌شد، اتفاق جالبی افتاد که می‌تواند بهترین مثال و نتیجه‌گیری برای کتاب اشتباهات متداول باشد.

هدف این جلسه این بود که دانشجویان گرمای ویژه‌ی یک ماده‌ی مجهول را با استفاده از روش گرماسنجی به صورت دقیق، اندازه‌گیری کرده و نتیجه‌ی نهایی را با واقعیت مقایسه کنند.

یکی از دانشجوها با اولین آزمایش به نتیجه رسید و کارش تمام شد؛ اما دانشجوی دیگر بعد از 7 بار آزمایش و تلاش مجدد جواب را پیدا کرد.

دانشجوی دوم بعد از اتمام کلاس بسیار مأیوس نزد نیوتن رفت و گلایه کرد که «چرا من از بقیه عقب‌ترم و اگر این گونه باشد، دیگر به موفقیتی نخواهم رسید!»

به نظرتان پاسخ نیوتن چه بود؟

با خنده‌ای پر از امید دست دانشجو را فشرد و گفت: «اتفاقاً شما موفق‌تر از بقیه هستی، زیرا 6 راه اشتباه را بلدی که به جواب نمی‌رسی و یقیناً روز امتحان آن‌ها را تکرار نخواهی کرد و موفقیت تو تضمین شده است.»

پس به جای آن‌که وقت‌تان را برای تعداد زیادی تست بگذارید تا در تست‌های اشتباه، یادگیری ناقصتان را کامل کنید می‌توانید با کتاب اشتباهات متداول مستقیماً به سراغ بخش‌های نکته‌دار رفته و از اشتباه رقبای‌تان استفاده کنید.

با این روش یکی از بهترین جنبه‌های موضوع بازیابی را رعایت کرده‌اید که با بیش‌ترین راندمان مطالعاتی همراه است. اگر کتاب خودآموزی را موازی با آن تکمیل کنید، اشتباهات آزمونتان به حداقل می‌رسد.