نوروز 96

خلاصه درس مبحث نوروبازتاب نور: فیزیک

خلاصه درس مبحث نوروبازتاب نور جهت آمادگی در آزمون 23 مهر ضمیمه شده است.خلاصه درس مبحث نوروبازتاب نور جهت آمادگی در آزمون 23 مهر ضمیمه شده است.

نویسنده: حسین ناصحی

فایل های ضمیمه
پیوندهای کوالانسی و ترکیب های مولکولی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی