یک تصمیم جدی (1)

داستان کبری از آن داستان‌هایی است که در دوران دبستان در کتاب فارسی خیلی از ماها بود.

یک تصمیم جدی (1)

داستان کبری از آن داستان‌هایی است که در دوران دبستان در کتاب فارسی خیلی از ماها بود. کبری که کتابش را زیر درختی در حیاط گذاشته است، هر روز تصمیمش برای برداشتن کتاب را به تأخیر می‌انداخت تا این‌که بالاخره تصمیم را عملی ‌کرد و متوجه ‌شد که باران باریده و کتاب خیس شده است. او نتوانست تصمیم درستی بگیرد تا پشیمان نشود.

ما هر روز با چندراهی‌هایی مواجه می‌شویم که مجبوریم یک راه را انتخاب کنیم. این‌که کدام راه را انتخاب کنیم تا به نتیجه‌ی مطلوبی برسیم، بستگی به نوع تصمیم‌گیری ما دارد. تصمیم‌گیری درست اهمیت بسیاری در نزدیک شدن به موفقیت دارد.