مهارت‌های مطالعه

هنگام خستگی با یک تنفس عمیق انرژی ازدست‌رفته را جبران کنید.  • هر کس باید برای خودش برنامه‌ریزی شخصی داشته باشد.

  • بهتر است زمان مطالعه از ساعت 7 صبح تا 10 شب باشد. نیم‌ساعت بعد از بیدار شدن، زمان خوبی است.

  • خود را در مکان خاصی محدود نکنید.

  • کتاب را در سه مرحله بخوانید:

الف: سریع، کلی، روزنامه‌وار، سپس سؤال بپرسید.

ب: مطالعه‌ی عمیق و دقیق (نکات مهم را یادداشت کنید)

ج) مرور کردن

5- هنگام خستگی با یک تنفس عمیق انرژی ازدست‌رفته را جبران کنید.

  • همه‌ی قسمت‌های کتاب را بخوانید.

  • برای یادگیری بهتر مطالب را به صورت داستان در آورید و در ذهن خود تجسم کنید.

  • پس از خواندن کتاب آن را کنار نگذارید (بعد از یک روز 70 درصد مطالب از یادتان می‌رود).