ویژگی‌های کتاب پرتکرار

از ویژگی‌های این کتاب وجود زوج‌صفحه‌هاست که در این صفحه‌ها سؤالات با پاسخ تشریحی کامل و کوتاه وجود دارد.کتاب پرتکرار مناسب برای دانش‌آموزانی است که هم‌زمان با آغاز فصل امتحانات دچار نگرانی می‌شوند و هم‌چنین تمام دانش‌آموزانی که می‌خواهند به تسلط کافی برای تثبیت مطالب درسی در هر کتاب برسند. 

از ویژگی‌های این کتاب وجود زوج‌صفحه‌هاست که در این صفحه‌ها سؤالات با پاسخ تشریحی کامل و کوتاه وجود دارد. 

در این کتاب نمونه‌سؤالات امتحانی مدارس سراسر کشور با تألیف بهترین دبیران کشور آورده شده است. دانش‌آموز بعد از مطالعه‌ی کتاب درسی برای تسلط بیش‌تر و جلوگیری از آشفتگی ذهنی به سراغ کتاب پرتکرار می‌رود و با خواندن خلاصه‌درس که در ابتدای هر درس در کتاب پرتکرار است  و حل تمرینات و نمونه‌سؤال‌های زیاد می‌تواند به‌راحتی اشکالات درسی خود را در مبحث بیابد و با مطالعه‌ی مفهومی و عمیق کتاب درسی اشکالات را برطرف کند. این کتاب شامل سؤالات تشریحی است و حل سؤال تشریحی پیش‌زمینه‌ای برای سؤال تستی است. دانش‌آموز برای شروع باید از کتاب پرتکرار استفاده کند و با نحوه‌ی طراحی سؤالات سراسر کشور آشنا شود.