کسب مدال طلای مسابقات تکواندوقهرمانی کشورتوسط دانش آموز البرزی

دانش آموز نوجوان البرزی دربیست ویکمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان کشور که در شهر یزد برگزار شد مدال طلای کشوری را برای البرز به ارمغان آوردکسب کرد.دانش آموز نوجوان البرزی دربیست ویکمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان کشور که در شهر یزد برگزار شد مدال طلای کشوری را برای البرز به ارمغان آوردکسب کرد.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا ، دربیست ویکمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان  کشور که در شهر یزد برگزار شد ملینا اسماعیلی دانش آموز پایه ششم ابتدایی از دبستان غیر دولتی بوستان امید ناحیه3کرج در وزن پنجم مقام اول کشوری را در رده ی سنی نوجوانان بین 28 تکواندو کار به دست آورد.
 
دربیست ویکمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی کشور 28استان شرکت داشتند که استان البرز با درخشش ملینا اسماعیلی عنوان سوم تیمی کسب کرد

منبع :