دانش آموزان مهاباددرکنفرانس جهانی مطالعات اجتماعی وزبان شناسی

دانش آموزان مهابادی درکنفرانس جهانی مطالعات اجتماعی وزبان شناسی برترین مقاله انتخاب شده در این کنفرانس را از آن خود کردند.

دانش آموزان مهابادی درکنفرانس جهانی مطالعات اجتماعی وزبان شناسی برترین مقاله انتخاب شده در این کنفرانس را از آن خود کردند.

ه گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، بایزید عنایتی، دبیر زبان خارجه شهرستان مهاباد ومسئول گروه محققان مهابادی اعزام شده به همایش با اعلام این خبر گفت: کنفرانس جهانی مطالعات اجتماعی و زبان شناسی ، با حضور بیش از صد محقق از شصت کشور دردبی امارات متحده عربی برگزار شد.
 
وی اضافه کرد: در این کنفرانس یک گروه از دانش آموزان مهابادی شرکت داشتندکه  مقاله پیام های جهانی شاعر کرد زبان ماموستا قانع که مقاله ای با موضوع صلح و برادری و آشتی در جهان است رتبه اول این کنفرانس را به خود اختصاص داد و دیگر مقاله این گروه پنج نفره هم رتبه چهارم را به دست آورد.
 
سیامند قادری، مدیر آموزش وپرورش مهاباد هم در این خصوص گفت: این دو مقاله بعد از چاپ در کتاب مطالعات اجتماعی و زبان شناسی قرار است در معتبر ترین مجله جهانی آی اس آی هم چاپ شوند.
 
در این کنفرانس درمرحله اول دوازده مقاله و در مرحله نهایی هم چهار مقاله به عنوان مقاله های برتر انتخاب شدند.

منبع :