دفاع ازپایان نامه اولین کارشناسی ارشد اکتشاف نفت دانشگاه یزد

"کیومرث طاهری" اولین دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه یزد از پایان‌نامه خود با موفقیت دفاع کرد"کیومرث طاهری" اولین دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه یزد از پایان‌نامه خود با عنوان "پیش‌بینی و مدل‌سازی هرزروی گل حفاری با استفاده از روش‌های زمین آماری و شبیه‌سازی در مخزن آسماری، میدان نفتی گچساران" با موفقیت دفاع کرد

به گزارش ایسنا ، دکتر "فرهاد محمدتراب" به عنوان استاد راهنمای پایان‌نامه، گفت: مطالعه هرزروی در سازند آسماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا حدود ۲۵درصد تا ۴۰درصد از هزینه‌های حفاری را هزینه سیال حفاری به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به این که میدان گچساران با مشکل هرزروی‌های شدید در سازند آسماری مواجه است لذا هدف از انجام این پایان‌نامه شناسایی مناطق دارای هرزروی و نمایش توزیع هرزروی در مخزن آسماری بوده است.

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد همچنین خاطرنشان کرد: این پایان‌نامه با تایید و حمایت شرکت ملی نفت (مناطق نفت خیز جنوب) انجام و با موفقیت به پایان رسیده است.