تولید مثل عجیب نوعی عنکبوت

محققان دریافتند، نوعی عنکبوت نر، جان خود را فدای تولید مثل بیشتر می‌کند.محققان دریافتند، نوعی عنکبوت نر، جان خود را فدای تولید مثل بیشتر می‌کند.گ

به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، نیاز به تولیدمثل در قلمرو حیوانات اغلب از زنده ماندن هم مهمتر است.
شاهد این مدعا، نوعی عنکبوت نر است. این عنکبوت بعد از جفت‌گیری با نوع ماده که تقریبا دو برابر اندازه خودش است و تا 14 برابر بیشتر از نوع نر وزن دارد، می‌میرد و عنکبوت ماده او را می‌خورد.
تحقیقات جدید در دانشگاه نبراسکا در اینکلن نشان داده است، حیوانات برای داشتن فرزندان سالم و فراوان از جان خود هم می‌گذرند.
نوع ماده این عنکبوت مانند عنکبوت بیوه سیاه، از جفت خود برای تغذیه استفاده می‌کند.
محققان در این بررسی دریافتند، عنکبوت ماده که جفت خود را خورده است، تعداد تولید مثل دو برابری نسبت به عنکبوت‌های دیگر دارد و همچنین رشد 20 درصدی بیشتری هم خواهد داشت.
نتایج بررسی‌ها نشان داده است، احتمالا در بدن عنکبوت نر ماده مغزی وجود دارد که منجر به تولید مثل دو برابری می‌شود.
یافته‌های این بررسی در مجله Current Biology منتشر شده است.