نوروز 96

بادبادک‌ها برق اسکاتلند را تامین می‌کنند

شاید اگر از شما هم درباره روش‌های پاک تولید انرژی سوال پرسیده شود، انرژی خورشیدی، بادی و زمین گرمایی را مثال بزنید. اما به نظر می‌رسد راه تازه ای برای تولید انرژی پاک مطرح شده و آن چیزی نیست جز بادبادشاید اگر از شما هم درباره روش های پاک تولید انرژی سوال پرسیده شود، انرژی خورشیدی، بادی و زمین گرمایی را مثال بزنید. اما به نظر می رسد راه تازه ای برای تولید انرژی پاک مطرح شده و آن چیزی نیست جز بادبادک!
قرار است نخستین نیروگاه تولید برق با استفاده از کایت در بخشی از سواحل جنوبی اسکاتلند تاسیس شود. شرکت بریتانیایی Kite Power Solutions در نظر دارد تا سیستمی 500 کیلوواتی را راه اندازی کند. به گفته این شرکت، این سیستم توانایی این را دارد که تا سال 2025 به ظرفیت تولید صدها مگاوات برق برسد.
شرکت نفتی رویال داچ شل و همچنین دولت بریتانیا تامین مالی این پروژه را بر عهده دارند. جالب است بدانید مدیر پروژه این نیروگاه گفته برق تولیدشده در این مرکز به طور رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، چرا که هزینه اجرای این طرح در مقایسه با سایر روش های تولید برق بسیار اندک است.
این بادبادک های بزرگ با وزش باد به جهات مختلف حرکت می کنند و به لطف طنابی که به آنها متصل است، یک توربین را به حرکت در می آورند. با توجه به اینکه دو بادبادک به طور مداوم در حال تکان خوردن هستند، توربین همیشه در حال حرکت خواهد بود.
یک بادبادک 40 متری می تواند دو تا سه مگاوات برق تولید کند و مجموعه ای با هزار بادبادک، در صورت وزش دائمی باد می تواند انرژی معادل نیروگاه اتمی Hinkley Point C که در دست طرح ریزی است تولید کند.
محل راه اندازی این پروژه بسیار بادخیز است و انتظار می رود تنها ده روز از سال باشد که این سیستم نتواند برق تولید کند. در این مواقع نیز، از یک فن کوچک برای معلق نگاه داشتن بادبادک ها در هوا استفاده خواهد شد.گفتنی است طرح مشابهی در ایتالیا نیز در دست بررسی است.

منبع :

سقوط آزاد وحرکت در دو بعد از فیزیک چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)
دبیر : حمیدرضا بروشکی