11مدال رنگارنگ حاصل کار رکابزنان کشورمان

رکابزنان کشورمان طی سه روز رقابتی که در تایلند داشتند 11 مدال رنگارنگ کسب کردند که 5 مدال نقره 5 مدال برنز و یک مدال طلا حاصل کار آنان بود.تیم دوچرخه سواری سرعت کشورمان طی سه روز رقابت کاپ آسیایی  که دربانکوک داشتند، 11 مدال رنگارنگ کسب کردند و محمد رجبلو در ماده اسکرچ مدال طلا گرفت .

در مجموع رقابت ها حسن ورپشتی و کسری باقر پور در ماده اسپرینت مسابقات کاپ آسیایی مدال نقره گرفتند، همچنین در ماده تعقیبی تیمی با ترکیب حسین ناطقی ،محمد رجبلو، صالح تفرشی و شهاب جدید الاسلام مدال برنز گرفتند.

دو مدال نقره نیز توسط محمد دانشور و محمد رجبلو در ماده های یک کیلومتر انفرادی و چهار کیلومتر تعقیبی به دست آمد  و تیم بانوان در رقابت های تعقیبی مدال برنز کسب کردند.

منبع :