برگزاری یک روزه کارگاه کاربرد فناوری فضایی در هواشناسی

کارگاه آموزشی کاربرد فناوری فضایی در هواشناسی به مناسبت هفته جهانی فضا در سازمان هواشناسی برگزار شد.کارگاه آموزشی کاربرد فناوری فضایی در هواشناسی به مناسبت هفته جهانی فضا در سازمان هواشناسی برگزار شد.

علی عابدینی معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کارگاه آموزشی کاربرد فناوری فضایی در هواشناسی، به پیشنهاد سازمان فضایی کشور به مناسبت هفته جهانی فضا در سازمان هواشناسی برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی حدود 70 نفر از کارشناسان سازمان هواشناسی و تعدادی از کارشناسان از دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها در حوزه هواشناسی حضور داشتند.

معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی بیان کرد: سخنرانی‌ها در خصوص موضوعات مختلف از جمله سنجش از دور ذرات معلق جو زمین، پایش و پیش بینی کوتاه مدت مخاطرات جوی با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور فعال و غیر فعال، طبقه بندی گرد و غبار غرب و جنوب غرب ایران، معرفی ایستگاه زمینی مرکز فضایی ماهدشت، کاربرد داده‌های سنجش از دور در مطالعات خشکسالی، کاربرد داده‌های سنجش از دور در هواشناسی دریایی و ... صورت گرفت.

به گفته عابدینی، این کارگاه آموزشی از ساعت 8:30 دقیقه صبح روز (شنبه 17 مهر) شروع شده و تا ساعت 15:30 دقیقه ادامه داشته است. در این کارگاه همایون صدر، معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی ایران نیز حضور داشت.