تأسیس پژوهشکده انرژی‌های تجدیدپذیر در دانشگاه تربیت مدرس

پژوهشکده انرژی‌های تجدیدپذیر با سه گروه پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس تأسیس می‌شود.

پژوهشکده انرژی‌های تجدیدپذیر با سه گروه پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس تأسیس می‌شود.

به گزارش ایسنا، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت اصولی‌(2ساله تقاضا محور) خود را با تأسیس پژوهشکده انرژی‌های تجدیدپذیر وابسته به دانشگاه تربیت مدرس با سه گروه پژوهشی اعلام کرد.

این پژوهشکده با سه گروه پژوهشی بیوماس و بیو انرژی، توسعه فناوری انرژی پاک و سامانه های سوخت منعطف تأسیس می شود.

بر اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، رییس دانشگاه طی حکمی دکتر برات قبادیان عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی را به ریاست این پژوهشکده منصوب کرد.