افزایش امید به درمان ایدز: نخستین مورد درمان در بریتانیا

امروزه به لطف پیشرفت‌های شگرفی که در علم پزشکی انجام شده، شاید بتوان گفت که بیماری ایدز نیز همچون گذشته دیگر معادل مرگ نیست.

افزایش امید به درمان ایدز: نخستین مورد درمان در بریتانیا

امروزه به لطف پیشرفت های شگرفی که در علم پزشکی انجام شده، شاید بتوان گفت که بیماری ایدز نیز همچون گذشته دیگر معادل مرگ نیست. البته ایدز هنوز هم در دسته بیماری های غیر قابل درمان قرار دارد. با این حال، امروز خبردار شدیم که عده ای از پزشک ها در بریتانیا طی یک فرایند درمانی موفق به برطرف کردن نشانه های بیماری ایدز در یک بیمار 44 ساله شده اند.


این شخص که تا پیش از این از بیماری ایدز رنج می برد، در طرحی آزمایشی به طور داوطلبانه شرکت کرد و در ابتدا واکسنی را برای تقویت سیستم ایمنی خود و مقابله با سلول های عفونی اش دریافت کرد. در مرحله بعد، دارویی به نام ورینوستات به وی داده شد. کاربرد این دارو این بوده که سلول های عفونی به خواب رفته را فعال می کند. این سلول ها در صورتی که فعال نشده باشند، قادر به جذب دارو نیستند.
پس از تکمیل این مرحله، نوبت به سلول های سالم در سیستم ایمنی بدن بیمار رسید تا وارد میدان شده و بیماری را از بین ببرند. در نتیجه، در حالت تئوری، این روند باعث نابودی کامل بیماری در بدن می شود.


تا به این مرحله، روند درمان بیماری مثبت بوده است و آزمایش های اولیه نشان می دهند که بیماری درمان شده است. با این حال، دانشمندان هنوز به دستیبابی به درمانی کامل تردید دارند، چرا که این شخص تنها یکی از شرکت کنندگان در این طرح است و به غیر از او، 49 نفر دیگر نیز مراحل مشابهی را طی کرده اند و مراحل درمان شان همچنان ادامه دارد.
همچنین اعلام شده که مراحل اطمینان از درمان ایدز در این بیمار طی چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت و آزمایش ها به طور مرتب تکرار می شوند و در صورت موفقیت آمیز بودن این آزمایش ها، روند نظارت بر وضعیت بیمار طی 5 سال بعد نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
این بدان معنا است که هنوز چند سالی تا اطمینان از دستیابی به درمان قطعی بیماری ایدز فاصله داریم، اما به هر حال، این درمان تا به اینجای کار موثر بوده است.

منبع :