ایستگاه فضایی بین المللی با چه سرعتی دور زمین می‌چرخد؟

ایستگاه فضایی بین المللی با سرعت 27700کیلومتر بر ساعت در حال چرخش به دور زمین است ایستگاه فضایی بین المللی با سرعت 27700کیلومتر بر ساعت در حال چرخش به دور زمین است

.خدمه ایستگاه فضایی بین المللی هنگامی که در حال چرخش به دور زمین بودند یک سری تصاویر جذاب از رد ستاره ها را در سوم اکتبر به ثبت رساندند.
ایستگاه فضایی بین المللی هر نود دقیقه یکبار به دور زمین می گردد و فضانوردان در این ایستگاه،به طور متوسط هر بیست و چهار ساعت،شانزده بار طلوع و غروب خورشید را مشاهده می کنند.


منبع :