کلید خانه را زیر پوست بگذارید

میکروچیپی که زیر پوست قرار می‌گیرد و با اپلیکیشن گوشی تلفن همراه نیز در ارتباط است جای تمام کلید‌های مورد نیاز را می‌گیرد.میکروچیپی که زیر پوست قرار می‌گیرد و با اپلیکیشن گوشی تلفن همراه نیز در ارتباط است جای تمام کلید‌های مورد نیاز را می‌گیرد.

این میکروچیپ که در استرالیا ساخته شده 140دلار قیمت دارد و هزینه کاشت آن نیز 150دلار است. با این وسیله کاربر از بیشتر انواع سرقت در امان مانده و می‌تواند برای باز و بسته کردن انواع در‌ها نیز وقت و انرژی کمتری صرف کند. این میکروچیپ به وسیله یک سرنگ و در کمتر از 10ثانیه زیر پوست قرار می‌گیرد.

منبع :