نوروز 96

دومین همایش بین‌المللی ارگونومی ایران به میزبانی شیراز

دبیر علمی دومین همایش بین‌المللی ارگونومی ایران، از برگزاری این همایش در روزهای 28 تا 30 مهر ماه، در شیراز خبر داد.دبیر علمی دومین همایش بین‌المللی ارگونومی ایران، از برگزاری این همایش در روزهای 28 تا 30 مهر ماه، در شیراز خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا چوبینه گفت: در این همایش، سه مهمان خارجی از کشورهای کانادا و سوئد و 52 استاد داخلی در موضوعات گوناگون ارگونومی شامل طراحی انسان محور، ارگونومی شناختی، ارگونومی فیزیکی و ایمنی خطای انسانی سخنرانی دارند.

او اضافه کرد: در کنار این همایش، سیزده کارگاه تخصصی از سوی متخصصان خارجی و داخلی برگزار می‌شود؛ همچنین برپایی دو میزگرد علمی تخصصی با موضوع "افق آموزش و پژوهش در ارگونومی و جایگاه شغلی دانش آموختگان رشته ارگونومی" و  "ارگونومی در صنعت؛ چالش‌ها و فرصت‌ها" از برنامه‌های این همایش است.

دبیر علمی همایش ادامه داد: از بین 406 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش 201 مقاله پذیرفته شده است که 46 مقاله به صورت سخنرانی و 145 مقاله به شکل پوستر ارائه خواهد شد.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: شرکت کنندگان این رویداد علمی شامل دانشجویان، استادان، کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، ایمنی صنعتی و HSE  شاغل در بخش صنعت خواهند بود.

چوبینه یادآور شد: همایش بین‌المللی ارگونومی ایران، از سوی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی و با مشارکت انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، برگزار می‌شود.