ترشح هورمون ضد چاقی با ورزش کردن

ورزش هورمونی ترشح می‌کند که از جمع شدن چربی‌ها در بدن و شکل‌گیری آن‌ها جلوگیری می‌کند.

ترشح هورمون ضد چاقی با ورزش کردن

 محققان دانشگاه فلوریدا دریافتند که با ورزش هورمون ایریزین ترشح می‌شود. این هورمون چربی‌های سفید را به چربی‌های قهوه‌ای تبدیل می‌کند و چربی قهوه‌ای مثل سوزاندن است.

هورمون ایریزین از شکل‌گیری بافت‌های چربی نیز جلوگیری می‌کند.

نتایج این  تحقیقات در مجله آمریکایی فیزیولوژی منتشر شده است. هورمون ایریزین می‌تواند برای مقابله با چاقی مفرط بسیار مفید باشد و از دیابت جلوگیری کند. این اولین مطالعاتی است که مکانیزم تاثیر ایریزین را بر بافت‌های چربی نشان داده است.

با افزایش فعالیت بدن هورمون ایریزین در بدن ترشح می‌شود. هورمون ایریزین باعث می‌شود که چربی‌ها 5 برابر بیشتر سوزانده شوند.

هورمون ایریزین همچنین باعث افزایش میزان کلسیم می‌شود و عملکرد قلب را نیز بهبود می‌بخشد.

منبع :ویژگی‌های فیزیکی مواد از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی