دو مدال نقره برای ایران در کاپ آسیایی دوچرخه سواری تایلند

رکابزنان ایران در دومین روز کاپ آسیایی دوچرخه سواری تایلند موفق به کسب دو مدال نقره شدند.

در دومین روز کاپ آسیایی دوچرخه‌سواری پیست تایلند، محمد دانشور در ماده یک کیلومتر تایم تریل موفق شد مدال نقره به  دست آورد.

محمد رجبلو نیز در ماده چهار کیلومتر تعقیبی انفرادی به مدال  نقره رسید.

روز گذشته (جمعه) در نخستین روز رقابت‌ها حسنعلی ورپشتی در ماده اسپرینت به رقابت پرداخت که توانست به نیمه نهایی راه یابد. او امروز در مرحله نیمه نهایی رقابت می‌کند و علی علیعسگری برای رتبه پنجم تا هشتم تلاش خواهد کرد.

شهاب جدید السلامی نیز امروز ادامه رقابت‌های خود را در ماده اومنیوم دنبال می‌کند.

منبع :

تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری