نوروز 96

تست زیست شناسی : مولکول زیستی، سلول، بافت

برای آمادگی شما در آزمون 23 مهر تست از مباحث مولکول زیستی، سلول، بافت ضمیمه شده است.کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 23 مهر چند تست تالیفی از مباحث مولکول زیستی، سلول، بافت ضمیمه شده است. 

فایل های ضمیمه
هورمون‌ ها ، دستگاه درون ریز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده