سیدمحمدعلی مرتضوی: توصیه‌ها و راهبردهای مطالعه برای درس عربی

توصیه‌ها و راهبردهای مطالعه برای درس عربی، آزمون 23 مهر ماه (سیدمحمدعلی مرتضوی)در فایل صوتی پیوست به شما دانش‌آموزان انسانی، توصیه‌ها و راهبردهای مطالعه برای درس عربی، مطابق با مباحث آزمون 23 مهر ماه ارائه شده است.

فایل های ضمیمه