تعریف سالانه بیش از 30پروژه بین دانشگاه‌ها و پارک فناوری پردیس

رییس پارک فناوری پردیس گفت: سالانه بیش از 30 پروژه در قالب همکاری‌های بین دانشگاه‌های مختلف کشور و پارک فناوری پردیس تعریف و عملیاتی می‌شوند.رییس پارک فناوری پردیس گفت: سالانه بیش از 30 پروژه در قالب همکاری‌های بین دانشگاه‌های مختلف کشور و پارک فناوری پردیس تعریف و عملیاتی می‌شوند.

به گزارش ایسنا، مهدی صفاری‌نیا با تاکید بر اینکه یکی از کارکردهای پارک‌های فناوری برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه و رفع نیاز صنایع است، افزود: تلاش شده است در این همکاری مشترک بین دانشگاه‌ها و شرکت‌های پارک فناوری پردیس بخش عمده‌ای از نیازهای پارک و صنایع رفع شود.

رییس پارک فناوری پردیس تصریح کرد: قراردادهایی هم به طور مجزا در حوزه صنایع با شرکت ملی گاز و نفت و بخش‌های مختلف صنایع وجود دارد که بخش مهمی از نیازهای آنان توسط شرکت‌های دانش‌بنیان پارک تأمین می‌شود.

وی اظهار کرد: درآمد حاصل از فروش شرکت‌های پارک در سال گذشته در مجموع بیش از 4 هزار میلیارد تومان بوده است که بخشی صرف نیازهای فنی صنایع و بخشی هم از فروش خدمات و محصولات شرکت‌های پارک است.

بر اساس اعلام روابط عمومی پارک فناوری پردیس، صفاری‌نیا در مورد ثبت ایده‌ها توسط مخترعین و حفظ حقوق معنوی آنان گفت: مهمترین اقدامی که باید در این زمینه صورت گیرد، ثبت اختراع در اداره ثبت مالکیت‌های معنوی قوه قضاییه است که پوشش خوبی برای صاحبان اختراع فراهم می‌کند و امکان فروش فکری آن برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود.