آبی و سه سطحی دو دوست دلپذیر

باشروع سال تحصیلی جدید،دانش اموزان ....باشروع سال تحصیلی جدید،دانش اموزان هنگام ثبت نام در آزمون های کانون از مشاوره کتاب بهره مند می شوند.

مهم ترین درس دانش آموزان تجربی با توجه به ضریب بالای آن زیست شناسی می باشد.

کتاب آبی و سه سطحی مکمل یکدیگر هستند.پیشنهاد ما این است که ابتدا تست های آموزشی را از کتاب آبی (که شامل تست های کنکور چند سال اخیر ، آزمون های کانون و تالیفی می باشد)تمرین کنید.( البته توصیه می شود نکات مهمی را که از  تست ها  یادگرفته اید در حاشیه کتاب یادداشت کنید)

بعد از تمرین کافی از کتاب آبی، اکنون زمان تجربه چالش های دلپذیر از کتاب سه سطحی است. تا بلکه بتوانید وضعیت خود را در مبحث مطالعه شده مشخص کنید.

مزیت استفاده از کتاب سه سطحی این است که دانش آموز قبل از شرکت در سرجلسه آزمون ، هدف گذاری خود را در تک تک درس ها انجام می دهد و با ذهنی شفاف سراغ سوالات هر مبحث می رود.

                                                                                            

شاهین راضیان