ربات‌های گوگل معلم می‌شوند

محققان با طراحی یک سیستم عصبی مصنوعی در مقیاس بسیار بسیار کوچکتر از سیستم عصبی انسان، ربات‌ها را قادر به یادگیری و آموزش کرده‌اند.

ربات‌های گوگل معلم می‌شوند

محققان با طراحی یک سیستم عصبی مصنوعی در مقیاس بسیار بسیار کوچکتر از سیستم عصبی انسان، ربات‌ها را قادر به یادگیری و آموزش کرده‌اند.مطالعات محققان شرکت گوگل نشان می دهد ربات ها با اتصال به شبکه ابری(cloud) می توانند اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از هم یاد بگیرند.مغز انسان از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که به یکدیگر متصل هستند. سلول‌های عصبی با یکدیگر تعامل دارند و همین ارتباط انسان را قادر به تفکر، یادگیری و تصمیم‌گیری می‌کند. محققان با طراحی یک سیستم عصبی مصنوعی در مقیاس بسیار بسیار کوچکتر از سیستم عصبی انسان، ربات‌ها را قادر به یادگیری و آموزش کرده‌اند.

همچنین با استفاده از شبکه ابری، ربات‌ها توانایی‌های خود را با دیگری به اشتراک می‌گذارند و از این طریق به یکدیگر آموزش می‌دهند. در این فرآیند، ربات‌ها توانایی‌هایی مانند باز کردن در و جابه‌جا کردن اشیا را روی سرور بارگذاری (upload) می‌کنند و از طرفی آخرین توانایی ربات‌های دیگر را دانلود می‌کنند. به این ترتیب مدام در حال به‌روزرسانی اطلاعات هستند.با استفاده از یک کامپیوتر که به عنوان رابط استفاده می شود، می توان عملکردهای ربات را کنترل کرد، برای مثال فرمان داد که شی مورد نظر را در کدام مکان قرار دهد. در این حالت ربات با پردازش تجربیاتی که قبلا کسب کرده است، بهترین شیوه را برای فرمان مورد نظر پیدا می‌کند. محققان معتقدند این شیوه کاربرد علم رباتیک در صنعت و پزشکی را بهینه می‌کند.

منبع :