فایده میوه و سبزیجات برای کاهش فشارخون در بیماران کلیوی

طبق یک تحقیق جدید، بیماران مبتلا به بیماری کلیوی که روزانه سه تا چهار وعده یا بیشتر میوه و سبزیجات مصرف می‌کنند می‌توانند فشارخون شان را کاهش دهند.

فایده میوه و سبزیجات برای کاهش فشارخون در بیماران کلیوی

به گزارش خبرنگار مهر، یافته ها از پیگیری چندساله گروه کوچکی از بیماران بدست امد که تحت درمان استاندارد دارویی قرار داشتند و با گروه پیروی کننده از دستورات ساده رژیمی مقایسه شدند.

هدف این مطالعه، مشاهده این موضوع بود که کدامیک از شیوه ها بهتر در کاهش فشارخون عمل می کنند و هزینه های دارویی را کاهش می دهند. نتایج نشان داد که شیوه مصرف غذاهای سالم کاملا پیروز است.

به گفته دکتر نیمریتا گورایا، سرپرست تیم تحقیق، ارتباط بین افزایش مصرف میوه و سبزیجات، کنترل بیماری کلیه و کاهش هزینه های دارو بسیار قابل توجه است و تاثیر آن از اولین سال قابل مشاهده است.

وی در ادامه می افزاید: «این مطالعه بالغ بر ۵ سال بطول انجامیده و با گذشت هر سال از شروع درمان با میوه و سزیجات، ما توانستیم هزینه داروها را کاهش دهیم.»

فشارخون بالا دومین علت بروز نارسایی کلیوی است. کلیه ها و سیستم گردش خون کاملا به یکدیگر وابسته هستند.

در مجموع ۱۰۸ بیمار کلیوی در این مطالعه ثبت نام کرده بودند که به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول تحت درمان با داروی استاندارد سدیم بیکربنات؛ گروه دوم مصرف سه تا چهار وعده میوه و سبزیجات در روز و بدون مصرف دارو؛ گروه سوم بدون هیچ گونه درمان.

نتیجه این بود که بعد از گذشت پنج سال، فشارخون سیستولیک (عدد بالا) در بین گروه میوه و سبزیجات ۱۲۵ mm Hg بود در حالیکه در گروه تحت درمان دارویی و گروه بدون درمان به ترتیب ۱۳۵ mm Hg و ۱۳۴ mm Hg بود.

منبع :