نوروز 96

خلاصه درس برای آمادگی آزمون23 مهر- شیمی پیش

نکات آموزشی متناسب با مباحث آزمون23 مهر برای درس شیمی ضمیمه شده است.کنکوری‌های رشته ریاضی و تجربی

نکات آموزشی متناسب با مباحث آزمون23 مهر برای درس شیمی ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه
دنباله ها از دیفرانسیل
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : احسان کریمی