جشن تقدیر از پذیرفته‌شدگان تیزهوشان و نمونه دولتی بوشهر

گزارشی از جشن تقدیر از پذیرفته‌شدگان تیزهوشان و نمونه دولتی بوشهر را در زیر بخوانید...

جشن تقدیر از پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی بوشهر با حضور آقای موحد (مسول شاهد و مشارکت های مدارس آموزش پرورش شهرستان بوشهر، با سخنرانی آقای تمدن مشاور تحصیلی کانون فرهنگی اموزش قلم چی بوشهر، مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه اول و با اجرای مجری استانی آقای فیروزی و تقدیم هدایا ولوح تقدیر به دانش آموزان و اولیا توسط مدیران مدرسه برگزار شد.

جشن تقدیر از پذیرفته‌شدگان تیزهوشان و نمونه دولتی بوشهر

جشن تقدیر از پذیرفته‌شدگان تیزهوشان و نمونه دولتی بوشهر

جشن تقدیر از پذیرفته‌شدگان تیزهوشان و نمونه دولتی بوشهر

جشن تقدیر از پذیرفته‌شدگان تیزهوشان و نمونه دولتی بوشهر

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی