کتاب پرتکرار

یکی از کتاب‌هایی که در کانون حائز اهمیت است و به دانش‌آموزان در مرحله‌ی تسلط کمک می‌کند کتاب‌های پرتکرار است.

یکی از کتاب‌هایی که در کانون حائز اهمیت است و به دانش‌آموزان در مرحله‌ی تسلط کمک می‌کند کتاب‌های پرتکرار است. 

به دانش‌آموزان توصیه می‌شود که از کتاب‌های پرتکرار پس از مطالعه‌ی دقیق کتاب درسی استفاده کنند؛ زیرا حاصل سال‌ها تجربه‌ی معلمان مختلف از شهرهای مختلف ایران است. 

تجربه‌ی من در کانون نشان داده که دانش‌آموزان ضعیف و متوسط با خواندن این کتاب می‌توانند در مدرسه و آزمون‌های کانون بسیار پیشرفت کنند. سؤال‌های طرح‌شده در این کتاب به گونه‌ای است که دانش‌آموزان با خواندن آن می‌توانند سطح خود را بالا ببرند. از مزایای این کتاب این است که خلاصه‌درس و نکات کلیدی هر مبحث به طور کامل در آن توضیح داده شده است.